Videos: performance animation for children

Beweging is de oorsprong;
dans is beweging,
lijn is gefixeerde beweging,
klank is getransponeerde beweging.

De fundamentele samenhang beweging, spoor en geluid resulteert in het picturaal gegeven, het klankbeeld en de choreografie, eenvoudig en transparant, tegelijk inhoudelijk en gevoelsmatig meerduidig en complex.
De actie leidt de gedachte, de interactie toont de weg. Doen!
We doen: niet wat we bedachten. We doen!

De handeling is het uitgangspunt, de legitimatie en de katalysator van het tot stand komen en het ontwikkelen van de voorstelling.
De verschillende media muziek, dans, beeld nemen mekaars strategie over.

Muziek en dans zijn per definitie tijdelijk, bewegelijk en herhaalbaar, beeldende kunst is uniek, statisch en voor de eeuwigheid. We brengen unieke, niet herhaalbare muziek en beweging gecombineerd, geconfronteerd met beeldende kunst met een uitgesproken tijdelijk, performance karakter.

Vrije improvisatie is onze werkwijze, niet gehinderd noch gesteund door afspraken, partituur of choreografie vatten we een open dialoog aan, een avontuurlijke tocht over de grenzen van papier, snaar en gebaar, onvoorspelbaar, onvoorstelbaar.

In deze voorstelling primeert het gebeuren op het product en de actie op het resultaat.